info@interiorismoadaptado.es

MILLOREM L'ACCESSIBILITAT
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

PROCEDIMENTS I TRAMITACIÓ

Hi ha diferents tipus de procediment administratiu a seguir en funció de l'tipus d'edifici en el qual s'actua i de el tipus d'obres que es pretenen realitzar que són variables segons el municipi.

ACCESSIBILITAT

Accedir des de la via pública a l'interior de l'edifici, accedir des de l'entrada de l'edifici a les diferents planta o bé accedir a les diferents zones d'una determinada planta.

GESTIÓ D'OBRES

Qualsevol intervenció que es fixi com a objectiu per millorar les condicions d'accessibilitat en una Comunitat de Propietaris requerirà d'un estudi preliminar.

COMUNITAT DE PROPIETARIS

Les obres d'Accessibilitat tradicionalment s'associen a les persones amb discapacitat. En alguns casos concrets és cert que les persones amb discapacitat són les principals beneficiàries, ( "fer la rampa per la senyora en cadira de rodes", etc ...), però, en la majoria dels casos són molts més les persones que es beneficien d'aquestes actuacions.

L'accessibilitat en general, des de la perspectiva del Disseny per a Tothom, suposa un valor afegit, ja que a les consideracions bàsiques d'ús per a les persones amb discapacitat, se sumen les consideracions de confort (comoditat, seguretat, ...) per a la resta de persones .

COMUNITAT DE PROPIETARIS